Partners AFP-Fysio

Afspraak maken

AFP Fysio werkt samen met onderstaande partijen.

 

Deze samenwerking vindt plaats binnen en buiten de muren van de onze praktijk.
Van harte aanbevolen bij al onze cliënten.

 

Willeke Beckeringh -  www.welbewegen.nl

Robert Terpstra -  www.bewegingsvrijheid.eu

PhantaRhei borstvoedingscentrum - www.borstvoedingscentrumpantarhei.nl

Verloskundigenpraktijk Aiber - www.aiber.info

Verloskundigcentrum Assen - www.verloskundigcentrumassen.nl

Adviesbureau Voeding en Sport - www.avs-sportvoeding.nl

Wim Bijker - www.opleidingsportmassage.nl

Longziekten Assen - www.longziektenassen.nl

ReumaNet Noord - www.reumanetnoord.nl

Fysiotherapie Oncologie Netwerk Noord - www.fonn.nl

Valentijn Rutgers (sportarts) en
Baukje Wiersma (sportarts) - www.sportgeneeskundedrenthe.nl

Marrijtje Molenhuis - www.reboundrunning.nl