BIG-Registratie

Afspraak maken

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen. Het BIG-register verzorgt ook de erkenning van buitenlandse diploma’s.

 

Het personeel binnen AFP-Fysiotherapie, die een BIG-registratie hebben zijn:

Dhr. R.M. Stoker (eigenaar)   79035124604  FT/MT

Mw. C.I. Bouw    49041152704  FT

Dhr. R.A.  ten Wolde    49055554704   FT

Mw. A.J. Stoker-de Boer (eigenaar)  19033166804  FT

Dhr. T.R. Stegeman    29065144304  FT/PSF

Mw. W.P.M. Beckeringh-Hoogveld   89033925904  FT

Dhr. N van der Velde    79914494804  FT/OT

Mw. B.A. Gokeler-Guyant   59917659804  FT/OT

Mw. M.C. Prins    19918352304  FT

Dhr. H.M.J. Korenromp   39915882704  FT/MT

Dhr. J.J. de Hoog    19923346604   FT

Dhr. R. Hindriks    59913689504  FT/MT

Mw. E. Boersma    19914526004  FT/BFT io.

Dhr. M. Remminga  19926106904 FT

 

Meer informatie over het BIGregister vindt u op:
www.bigregister.nl