DTF Fysiotherapie & verzekering

Afspraak maken

Sinds januari 2006 is het mogelijk om zonder een verwijsbrief bij de fysiotherapeut langs te gaan. De therapeut zal u screenen, wat inhoudt dat hij/zij kijkt of u daadwerkelijk een fysiotherapeutische behandeling nodig heeft. Mocht dit het geval zijn, dan zal de therapeut u verder behandelen (of een collega). Blijkt u bij een ander specialisme beter thuis te zijn, dan zal de therapeut u doorsturen. Ondanks dat u niet meer langs de huisarts hoeft voor een verwijsbrief, blijft hij de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst.

De vraag die bij u kan rijzen: vergoed mijn verzekeraar de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie? Wij hebben contracten met alle verzekeringsmaatschappijen en nagenoeg elke maatschappij geeft een vergoeding DTF. Echter, uitzonderingen bevestigen de regel, dus vraag het voor de zekerheid aan uw behandelend therapeut of zoek het na in uw polisvoorwaarden.

Komt u met verwijsbrief bij ons op de praktijk, dan vervalt de screening. Na de controle van administratieve gegevens (neem ook altijd uw verzekeringspasje mee, dit voorkomt onnodige vertragingen in betalingen), gaat de therapeut starten met het onderzoek. Na dit onderzoek zal de therapeut samen met u een behandelplan opstellen, om inzicht te krijgen in de duur en aard van uw behandeling. Ons team staat voor u klaar om te steunen waar dit nodig is. De begeleiding kan intensief zijn, dit kan soms zelfs oplopen tot 2 of 3 keer per week een behandeling of training. U staat echter centraal in onze aanpak en samen met de therapeut gaat u op het gestelde doel af. In dit traject verwachten wij echter ook wat van u. Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt in bovengenoemd proces. Wij willen graag dat u, indien noodzakelijk, actief aan de behandeling deelneemt. Van te voren en tijdens het behandelverloop kijken wij dan of wij samen met u op één lijn zitten voor wat betreft de doelstellingen van het programma.