Kwaliteit

Afspraak maken

Kwaliteit van de zorg is voor AFP-Fysio een van de  belangrijkste aspecten van onze dienstverlening. We werken dagelijks aan de verbetering daarvan. Daarnaast voldoen we met onze praktijk en onze therapeuten aan de wettelijke kwaiteitseisen.

 

Al onze therapeuten zijn op genomen in het BIG-register, daarnaast is onze praktijk lid van het KNGF. Tevens werken we vanaf dit jaar actief mee aan het in kaart brengen van de kwaliteit van onze geleverde diensten. Dit doen we middels de Fysio Prestatie Monitor, een meetinstrument dat op geautomatiseerde basis de ervaring van cliënten van fysiotherapiepraktijken meet door middel van CQ-index.

 

Mocht U desondanks een klacht hebben en die schriftelijk bij ons kenbaar willen maken, stuurt U dan een mail naar  assen@afp-fysiotherapie.nl  of stuur uw schriftelijke reactie naar:
AFP Fysiotherapie
Industrieweg 10
9403 AA Assen

 

Klik op de onderstaande onderwerpen voor nadere informatie:

 

Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie

KNGF klachtenregeling

BIG registratie therapeuten

Fysio Prestatie Monitor

Modelregeling Fysiotherapeut–Patiënt